Yurtiçi Projelerimiz

1
URLA RES

Proje Adı Urla RES
Projenin Yeri Urla / İZMİR
Türbin Modeli x Adedi N117 Delta (3.0 MW) x 6
Toplam Kapasite 18 MW
Hizmet Kapsamı Saha Yönetimi, Türbin Tedariği ve Montajı
Başlangıç / Bitiş tarihi Ağustos 2016 – Ocak 2017

Hizmetlerimiz

 • Sahada gerçekleşen tüm islerin; planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi
 • Planlı veya plansız tüm bakımları, denetimi ve onarımı proaktif bir şekilde koordine edilmesi
 • Alt yüklenici firmalara ait risk değerlendirme raporu, işe yönelik hazırlanan uygulama yöntemi raporu ve kaldırma operasyonu planlarının denetlenmesi.
 • Kritik sarf ve yedek malzemelerin tanımlanması, temini ve bu doğrultuda bütçenin yönetilmesi
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği planlamasının uygulanması ve denetimi
 • Sahaya özgü hazırlanan Acil Durum Eylem planının denetlenmesi ve sürdürülmesi
 • Sahadaki günlük iş ve ISG uygulamalarının teftiş edilmesi
 • Sahada yaşanan olay ve kazaların üst yönetime raporlanması
 • Rüzgar enerji santrali sahip ve temsilcileri ile olan koordinasyonun sağlanması
 • Sahada yapılan işlerin günlük, haftalık ve aylık olarak raporlanması
 • Sahadaki süpervizör ve devreye alma ekipleri de dahil olmak üzere tüm teknisyenlerin denetim ve koordinasyonu
 • Günlük iş öncesi ve sonrası iş analiz toplantısının düzenlenmesi
 • Sahada müşteri ve/veya alt yüklenici firmaların gerçekleştirilecek teftiş, denetim ve eğitimlerinin desteklenmesi