YUNTDAĞ RES

 

  • Proje Adı: Yuntdağ RES
  • Projenin Yeri: Manisa
  • Türbin Modeli x Adedi: N90 Gamma (2,5 MW) x 2
  • Hizmet Kapsamı: Kanat Tamiratı
  • Başlangıç / Bitiş tarihi: Mayıs 2018 – Haziran 2018