Süpervizörlük

 • ISG düzenlemelerine ilişkin taşeron ekibin incelenmesi ve denetlenmesi
 • Şantiye Şefi ile birlikte teslim edilen malzemelerin kalite kontrolünün yapılması
 • Her bir sapmanın gözlemlenerek buna bağlı Uygunsuzluk Raporu'nun hazırlanması ve ilgili kuruluşa iletilmesi
 • Rüzgar Türbini Jeneratörünün montaj ve bitirme İşlerinin kontrolü ve incelenmesi
 • Aletlerin uygunluğunun kontrolü ve gerekli aletlerin belirtilen yönetmeliklere uygun olarak taşeronlar tarafından kullanılıyor olduğunun denetlenmesi
 • İhtiyaç Duyulan aletlerin ve araçların İşveren tarafından sağlanmış olduğunun denetlenmesi
 • Numunelerin ve elektrik kablolarının bağlantılarının düzenli olarak test edilmesi
 • Elektrik bağlantılarının işlevselliğini kontrol edilmesi
 • Kulelerin içerisindeki ve dışındaki kabloların ve aydınlatma tesisatının uygunluğunun incelenmesi
 • Scada sisteminin kurulumu ve bağlantısı ile ilgili tüm faaliyetlerin denetlenmesi
 • Merdivenlerin, düşme önleme sisteminin ve asansörün montajlarının uygunluğunun denetlenmesi
 • Hataları önceden engellemek için doğru aksiyonları almak
 • Şantiye Şefi ve Proje Müdürünün, kusurlu veya eksik parçalar ile ilgili hazırlanan düzenli raporlar sayesinde bilgilendirilmesi ve ivedilikle eksiklerin tamamlanmasının sağlanması