parallax background

Şantiye Yönetimi

  • Proje Yürütme Planı’nın hazırlanması (PYP)
  • Alt yüklenicilerin belirlenmesi ve koordinasyonun sağlanması
  • Lojistik yönetimi
  • Düzenli saha toplantıları ve raporları
  • İşlere yönelik haftalık ve aylık raporların hazırlanması
  • Mekanik kapsamındaki işlerin yönetimi
  • Montaj
  • Eksiklerin listelenmesi ve tedariği
  • Kalite Kontrol ve Gate’ler