METRO WIND FARM

 

 • Proje Adı: Metro Wind Farm
 • Proje Yeri : Jimphir – Pakistan
 • Türbin Modeli x Adedi: N100 Gamma (2.5 MW) x 20
 • Toplam kapasite: 50 MW
 • Hizmet Kapsamı: aha Yönetimi, Kule Boyaması (5 x N100 Gamma Türbini)
 • Başlangıç Bitiş tarihi: Ekim 2016 – Haziran 2017
 • Montaj firması: Descon
 • Vinç Firması: Descon

 

Hizmetlerimiz

 • Pakistan’da yer alan 17 türbinin Pakistan Hava Meydanları Şartnamesi doğrultusunda kule boyamasının yapılması.
 • Sahada gerçekleşen tüm islerin; planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi
 • Planlı veya plansız tüm bakımları, denetimi ve onarımı proaktif bir şekilde koordine edilmesi
 • Alt yüklenici firmalara ait risk değerlendirme raporu, işe yönelik hazırlanan uygulama yöntemi raporu ve kaldırma operasyonu planlarının denetlenmesi.
 • Kritik sarf ve yedek malzemelerin tanımlanması, temini ve bu doğrultuda bütçenin yönetilmesi
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği planlamasının uygulanması ve denetimi
 • Sahaya özgü hazırlanan Acil Durum Eylem planının denetlenmesi ve sürdürülmesi
 • Sahadaki günlük iş ve ISG uygulamalarının teftiş edilmesi
 • Sahada yaşanan olay ve kazaların üst yönetime raporlanması
 • Rüzgar enerji santrali sahip ve temsilcileri ile olan koordinasyonun sağlanması
 • Sahada yapılan işlerin günlük, haftalık ve aylık olarak raporlanması
 • Sahadaki süpervizör ve devreye alma ekipleri de dahil olmak üzere tüm teknisyenlerin denetim ve koordinasyonu
 • Günlük iş öncesi ve sonrası iş analiz toplantısının düzenlenmesi
 • Sahada müşteri ve/veya alt yüklenici firmaların gerçekleştirilecek teftiş, denetim ve eğitimlerinin desteklenmesi