Maliyet Yönetimi

Projenin finansman aşamasında, ölçümler bağımsız bir kuruluş tarafından istendiğinde, uluslararası standartlara uygun ve doğru bir şekilde yapılmış rüzgâr ölçümleri sunulmalıdır.

Ölçümlerdeki çok ufak gibi görünen bir fark bile yatırımın ekonomikliğini etkileyebilmektedir ve planlanan yatırım için risk getirebilmektedir. Ölçümlerin en az 12 ay boyunca ve sürekli olarak yapılması gerektiği dikkate alınırsa, çok küçük veri kaybı dahi büyük problemlere yol açabilmektedir.

En önemli parametre ise, yapılan ölçümlerin yapılacağı sensörlerin doğru bir şekilde seçilerek ölçüm direğine yerleştirilmesidir. Bu gibi sebeplerden meydana gelebilecek hatalar, verilerin doğru bir şekilde değerlendirilememesine neden olmaktadır.

  • Proje maliyet yapısının ve maliyet planının oluşturulması
  • Direkt ve dolaylı, kısa ve uzun vadeli gelir/gider tablolarının oluşturulması
  • Masrafların takibi, kontrolü ve raporlaması
  • Nakit akışının kontrat ve iş programına göre planlanması