parallax background

Kalite Kontrol

Yapılan imalatın takip edilen projenin evraklar ile ilgili varsa özel mevzuat ve şartnamesi yoksa yürürlükteki ilgili mevzuata göre incelenerek uygunluğu kontrol edilip Rapor halinde sunmaktayız.