İSİG Yönetimi

KATWIND Bünyesinde faaliyet gösteren personellerimiz tüm işyeri ve işletmelerde, işverenlerin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla bünyesindeki OSGB Birimleri ile iş güvenliği uzmanları ile İşyeri Hekimi ve Sağlık elamanlarının görevlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’nin dört bir yanında KATWIND unvanlı Firmalarımız üzerinden yürüttüğümüz akredite OSGB birimlerimiz aracılığıyla işyerinizin özelliğine göre A, B ve C sertifikalı Uzman görevlendirmekteyiz.

  • Kontrat kapsamında gerekli İSİG ile ilgili düzenlemelerin yapılması
  • İSİG ekibinin oluşturulması
  • Düzenli toolbox’ların yapılması
  • Ekibin İSİG konusunda bilincinin arttırılması
  • Önceki proje tecrübelerinin değerlendirmesi
  • Düzenli İSİG raporları ile sahadaki risklerin ortadan kaldırılması