EDİNCİK RES EXTENSİON II

 

Proje Adı: Edincik RES Extension II
Proje Yeri: Bandırma / BALIKESİR
Türbin Modeli x Adedi:  N117 Delta (3.0 MW) x 7
Toplam Kapasite21 MW
Hizmet Kapsamı:  Saha Yönetimi, Türbin Tedariği ve Montajı
Başlangıç bitiş tarihi: Ağustos 2016 – Ekim 2016
Montaj firması: Global wind services – SARES
Vinç Firması: Sarılar Vinç

 

Hizmetlerimiz 

 • Sahada gerçekleşen tüm işlerin; planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi
 • Planlı veya plansız tüm bakımları, denetimi ve onarımı proaktif bir şekilde koordine edilmesi
 • Alt yüklenici firmalara ait risk değerlendirme raporu, işe yönelik hazırlanan uygulama yöntemi raporu ve kaldırma operasyonu planlarının denetlenmesi.
 • Kritik sarf ve yedek malzemelerin tanımlanması, temini ve bu doğrultuda bütçenin yönetilmesi
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği planlamasının uygulanması ve denetimi
 • Sahaya özgü hazırlanan Acil Durum Eylem planının denetlenmesi ve sürdürülmesi
 • Sahadaki günlük iş ve ISG uygulamalarının teftiş edilmesi
 • Sahada yaşanan olay ve kazaların üst yönetime raporlanması
 • Rüzgar enerji santrali sahip ve temsilcileri ile olan koordinasyonun sağlanması
 • Sahada yapılan işlerin günlük, haftalık ve aylık olarak raporlanması
 • Sahadaki süpervizör ve devreye alma ekipleri de dahil olmak üzere tüm teknisyenlerin denetim ve koordinasyonu
 • Günlük iş öncesi ve sonrası iş analiz toplantısının düzenlenmesi
 • Sahada müşteri ve/veya alt yüklenici firmaların gerçekleştirilecek teftiş, denetim ve eğitimlerinin desteklenmesi