BANDIRMA RES EXTENSION III

 

 • Proje Adı: Bandırma BARES Extension III
 • Projenin Yeri: Bandırma / BALIKESİR
 • Türbin Modeli x Adedi: N117 Gamma (2.4 MW) x 7
 • Toplam Kapasite: 8 MW
 • Hizmet Kapsamı: Saha Yönetimi, Anahtar Teslim Proje
 • Başlangıç / Bitiş tarihi: Haziran 2016 – Kasım 2016

 

Hizmetlerimiz 

 • Sahada gerçekleşen tüm islerin; planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi
 • Planlı veya plansız tüm bakımları, denetimi ve onarımı proaktif bir şekilde koordine edilmesi
 • Alt yüklenici firmalara ait risk değerlendirme raporu, işe yönelik hazırlanan uygulama yöntemi raporu ve kaldırma operasyonu planlarının denetlenmesi.
 • Kritik sarf ve yedek malzemelerin tanımlanması, temini ve bu doğrultuda bütçenin yönetilmesi
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği planlamasının uygulanması ve denetimi
 • Sahaya özgü hazırlanan Acil Durum Eylem planının denetlenmesi ve sürdürülmesi
 • Sahadaki günlük iş ve ISG uygulamalarının teftiş edilmesi
 • Sahada yaşanan olay ve kazaların üst yönetime raporlanması
 • Rüzgar enerji santrali sahip ve temsilcileri ile olan koordinasyonun sağlanması
 • Sahada yapılan işlerin günlük, haftalık ve aylık olarak raporlanması
 • Sahadaki süpervizör ve devreye alma ekipleri de dahil olmak üzere tüm teknisyenlerin denetim ve koordinasyonu
 • Günlük iş öncesi ve sonrası iş analiz toplantısının düzenlenmesi
 • Sahada müşteri ve/veya alt yüklenici firmaların gerçekleştirilecek teftiş, denetim ve eğitimlerinin desteklenmesi