parallax background

Bakanlık ve TEDAŞ Kabul İşlerinin Yönetimi

Enerji santrallerinin yapımı için alınması gereken izinler ve sertifikaları alıp, santralin kurulumunu gerçekleştiriyoruz.

Santralin kurulumunu tamamlarken devreye alma ve kabul işlemleri tarafımızdan yapılıp santral bitince devreye alım ve kabul işlemlerini gerçekleştiriyoruz

  • Proje dokümanlarının kaynaklarının belirlenmesi
  • Proje dokümanlarının ilgili kaynaklardan temin edilmesi
  • Proje dosyalarının Enerji Bakanlığı’nda ilgili birime teslim edilmesi – bakanlık – türbin firması arasındaki iletişimin sağlanması
  • Bakanlık kabul ekibinin organize edilmesi
  • İlgili proje tadillerinin hazırlanıp onaya sunulması