Proje Yönetimi

Rüzgar analizi / ölçümü

Rüzgar Ölçümleri, Analizi ve danışmanlığı nı da bünyemizde yapıp ölçüm ve test konularında size yardımcı oluyoruz.

ruzgaranalizi

 • Rüzgar atlasından ve yapılmış ölçümlerden potansiyel değerlendirmesi
 • Fiziki şartların incelenmesi için saha ziyareti
 • Teknik ve fiziki şartların analizini içeren ön inceleme raporu
 • Ölçüm ekipmanlarının tedariği ve kurulumu (min. 6 ay)
 • Saha analiz raporu
 • Rüzgar hızı ölçümüne dayalı finansal gelir tablolaması
 • Yatırım kararı ve uygulama

 

Maliyet yönetimi

maliyet-yonetimi

Projenin finansman aşamasında, ölçümler bağımsız bir kuruluş tarafından istendiğinde, uluslararası standartlara uygun ve doğru bir şekilde yapılmış rüzgar ölçümleri sunulmalıdır.

Ölçümlerdeki çok ufak gibi görünen bir fark bile yatırımın ekonomikliğini etkileyebilmektedir ve planlanan yatırım için risk getirebilmekte
dir. Ölçümlerin en az 12 ay boyunca ve sürekli olarak yapılması gerektiği dikkate alınırsa, çok küçük veri kaybı dahi büyük problemlere yol açabilmektedir. En önemli parametre ise, yapılan ölçümlerin yapılacağı sensörlerin doğru bir şekilde seçilerek ölçüm direğine yerleştirilmesidir. Bu gibi sebeplerden meydana gelebilecek hatalar, verilerin doğru bir şekilde değerlendirilememesine neden olmaktadır.

 • Proje maliyet yapısının ve maliyet planının oluşturulması
 • Direkt ve dolaylı, kısa ve uzun vadeli gelir/gider tablolarının oluşturulması
 • Masrafların takibi, kontrolü ve raporlaması
 • Nakit akışının kontrat ve iş programına göre planlanması

 

Türbin seçimi / Kontrat yönetimi

turbin-secimi-_-kontrat-yonetimi

Rüzgar Türbinlerinin seçimi sahaya nakliyesi ve Montajı bütün düşünülmesi gereken ciddi bir iştir ve yapılan en küçük hata bile büyük zarara yol açabilir.

KATWIND, 10 yılı aşkın tecrübesi ve var olan ve büyüyen uzman ekibimiz sayesinde, türbin seçiminizin en doğru şekilde yapılmasını ve istenen enerji verimliliğinin alınmasını garanti etmektedir.

 

 • Edinilen veriler ile en uygun türbinin belirlenmesi
 • Türbin seçiminde maliyet / üretim çalışmasının yapılması
 • Türbin firması ile yapılan kontratın yönetimi


Bakanlık ve TEDAŞ Kabul İşlerinin Yönetimi

bakanlik-kabul-islemleri

Enerji santrallerinin Yapımı için alınması gereken izinler ve sertifikaları alıp, Santralin kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Santralin kurulumunu tamamlarken devreye alma ve kabul işlemleri tarafımızdan yapılıp santral bitince devreye alım ve kabul işlemlerini gerçekleştiriyoruz

 • Ekipmanların sevkiyatı sırasında yapılması gerekenler
 • Tarafların yükümlülükleri
 • Ekipmanlarda sevkiyat sırasında oluşabilecek zararlar – kontrat yönetimi – metodoloji ve rapor talebi
 • Ekipmanların sahada uygun konumlarda ve koşullarda depolanması

 

 

Nakliyat / Türbin tedarik planlaması / Lojistik Yönetimilojistik-yonetimi

Rüzgar Türbinlerinin tedariği sahaya nakliyesi tarafımızdan ekipman zarar görmeden optimum maliyet ve yasal çerçeveler içerisinde yapılmaktadır, isteyen firmalara bu konuda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 • Ekipmanların sevkiyatı sırasında yapılması gerekenler
 • Tarafların yükümlülükleri
 • Ekipmanlarda sevkiyat sırasında oluşabilecek zararlar – kontrat yönetimi – metodoloji ve rapor talebi
 • Ekipmanların sahada uygun konumlarda ve koşullarda depolanması

Montaj planlaması / Şantiye yönetimi

Rüzgar Türbinlerinin Montajı hassasiyet gerektiren ciddi bir iştir. Türbin ekipmanları doğru ve optimum maliyet ile yapılmaktadır, isteyen firmalara bu konuda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 • Proje Yürütme Planı’nın hazırlanması (PYP)
 • Alt yüklenicilerin belirlenmesi ve koordinasyonun sağlanması
 • Lojistik yönetimi
 • Düzenli saha toplantıları ve raporları
 • İşlere yönelik haftalık ve aylık raporların hazırlanması
 • Mekanik kapsamındaki işlerin yönetimi;
 • Montaj
 • Eksiklerin listelenmesi ve tedariği
 • Kalite Kontrol ve Gate’ler

 

santiye-yonetimi

İSİG Yönetimi

Katwind Bünyesinde faaliyet gösteren Personellerimiz  Tüm işyeri ve işletmelerde, işverenlerin yasal yükümlülüklerinin
yerine getirilmesini sağlamak amacıyla bünyesindeki OSGB Birimleri ile iş güvenliği uzmanları ile İşyeri Hekimi ve Sağlık elamanlarının görevlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’nin dört bir yanında KatWIND  ünvanlı Firmalarımız üzerinden yürüttüğümüz Akredite OSGB Birimlerimiz aracılığıyla işyerinizin özelliğine göre A,B ve C sertifikalı uzman görevlendirmekteyiz.

 

 • Kontrat kapsamında gerekli İSİG ile ilgili düzenlemelerin yapılması
 • İSİG ekibinin oluşturulması
 • Düzenli toolbox’ların yapılması
 • Ekibin İSİG konusunda bilincinin arttırılması
 • Önceki proje tecrübelerinin değerlendirmesi
 • Düzenli İSİG raporları ile sahadaki risklerin ortadan kaldırılması

 

Risk Yönetimirisk-yonetimi

 • Proje risklerinin sınıflar halinde tanımlanması
 • Proje risklerine yönelik olasılık çalışmalarının yapılması
 • Proje risklerinin olası etiketlerinin irdelenmesi (zaman, maliyet, kalite)
 • Proje risklerinin ortadan kaldırılması veya etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin tanımlanması
 • Sürekli risk kontrolünün sağlanması

 

 

Son Bitirme İşleriisig-yonetimi

Yapılan imalatın takip edilen projenin tamamlanması ve raporlaması tarafımızca yapılmaktadır, isteyen firmalara bu konuda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 

Kalite Kontrol

Yapılan imalatın takip edilen projenin evraklar ile ilgili varsa özel mevzuat ve şartnamesi yoksa yürürlükteki ilgili mevzuata göre incelenerek uygunluğu kontrol edilip Rapor halinde sunmaktayız.

 

Santralin Devreye Alınması

Yapılan santralin yasal gereklilikleri kontrol edilip varsa eksiği tamamlatıldıktan sonra santralin devreye alımını teknik ekibimizle yapmaktayız. Devreye aldığımız santralin ilgili bakanlık ve kurumla ca kabul ve onay aşamasını gerçekleştirmekteyiz. Bu konuda ayrıca danışmanlık hizmeti de sunmaktayız.

KATWIND tecrübesi ve uzmanlığını kullanarak sizlere 7×24 destek vermek için yanınızda!